Hradní tabulky.

Zeman_TV_Barrandov

Prezident Zeman na závěr  pořadu Týden s prezidentem (31.10.2019) chválí Soukupa v souvislosti s tím, že v následujícím pořadu Duel bude hostem R.Vondráček, předseda poslanecké sněmovny (ANO) :

Vy si skutečně, na rozdíl od České televize, která má většinou ve svých pořadech méně, řeknu to jemně, ne neúspěšné, ale méně úspěšné politiky, tak vy máte ve svých pořadech elitu a k tomu vám samozřejmě blahopřeji.

 Co k tomu říci pane prezidente?

Za prvé.

Z profesionální a zákonné povinnosti zachovat objektivitu a vyváženost pořadů, jsou do ČT zváni – a také tam mnohdy ve vyhrocených debatách diskutují – mužové a ženy odlišných názorových proudů z celého politického spektra naší země.

 Kdo z nich je a kdo už není elita zřejmě určují nějaké Hradní tabulky, nebo co. Ale tabulky máme každej ty svý, viďte pane prezidente!

Za druhé.

Do diskuzních pořadů ČT nechodí zaplaťbůh jen politici. Pod skvělou taktovkou moderátorů (V.Moravec, D.Stach,T.Drahoňovský aj. ) se k nejrůznějším tématům (společenským, etickým, vědeckým, politickým)  vyjadřují uznávaní lidé z nejrůznějších oborů, špičkoví odborníci svých profesí, kteří z podstaty věci nepotřebují honit voličské bodíky a tudíž nemusí populisticky plácat a oblbovat důvěřivé.

 Mluví věcně, s přehledem a pokorou . Radost poslouchat!

Mnozí mají tak vysoký morální a společenský kredit pane prezidente, a těší se takové úctě a respektu, že by vedle nich a moderátorských špiček ČT působil Barrandovský narcis a váš mluvčí jako obsluha řetízkového kolotoče.

Ale o atrakcích snad někdy jindy.

Zašlete mi tedy prosím k nahlédnutí vaše aktuální tabulky. Ačkoli patřím k tvrdému jádru skalních příznivců TV Soukkup a nevynechám jediný pořad,  něco mi zřejmě muselo uniknout, sakra!

Děkuji a přeji moudrý den.

vysmátý chlapeček
Vysmátý chlapeček

PS:

-add1 ) Dle § 31 odst. 3 zákona 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

-add 2)  Řetízkový kolotoč. Původně jen otáčivý sloup se sedadly na řetízcích nebo provazech byl brzy doplněn horní plošinou, na niž se dalo zavěsit víc sedadel. Dolní pevná plošina není pohyblivá a slouží jen k nasedání a vystupování. Při otáčení se sedátka s návštěvníky vlivem odstředivé síly vyklánějí od osy a návštěvníci se na nich mohou navíc různě houpat, chytat za ruce, takže mají pocit volného pohybu vzduchem. Je určen větší mládeži a dospělým.

Share:

Author: happy boy