Jan Hus – čestný člen SPD.

Okamura vlastenec

Tomio Okamura usilovně vymýšlí nejrůznější vlastenecké paralely, interpretuje historická fakta po svém a o slavných postavách českých dějin plácá na sociálních sítích úplný pitomiosti!

Okamura o  Svatém Václavovi:

Sv. Václav, sám byl křesťanský světec a ani od něj by se dnešní bruselisté nedočkali pochvaly za prodej české suverenity a boření křesťanských tradic…


MGR. JAKUB IZDNÝ, PH.D.
historik – Ústav českých dějin FF UK

Svatý Václav prosazoval křesťanství v době, kdy to tady byla novinka, která  přicházela už převážně ze západu a byla to věc, která dost často potlačovala a porušovala tehdejší národní tradice. Čili z pohledu příznivce SPD bych řekl, že Sv.Václav byl takový typický eurohujer.

Okamura o Karlu IV. :

Náš Otec vlasti byl hlavně český vlastenec. Přesto, že byl stejně jako já Čech jen po mamince, vždy vystupoval jako Čech. Za mateřský jazyk považoval vždy jen češtinu …..


MGR. VÁCLAV ŽŮREK, PH.D.
historik – centrum medievistických studií AV ČR

Můžeme dost jistě pochybovat o tom, že vůbec se svými bližními mluvil česky. Pravděpodobně mluvil německy, měl tři manželky z německy mluvících rodů a jednu z Francie.

PHDR. EVA DOLEŽALOVÁ, PH.D.
historička – centrum medievistických studií AV ČR

Karel IV. by o sobě nikdy neřekl, že je Čech. Považoval se za otce svých národů a za českého krále. Spory o to, zda byl Karel více Čech, či Němec v moderním slova smyslu, vypukly v druhé polovině 19. století, ale pro středověk nemají moc smysl. Takže bychom mohli říci, že anketu o největšího Čecha vyhrál velký Evropan 14. století nebo největší panovník českého království.


A jakým jazykem myslel?

Není to prokazatelné, ale předpokládala bych, že německy. Pohyboval se hlavně v říšsko-německém prostředí a němčina tu byla tím nejjednodušším jazykem komunikace. Záleží také na fázi jeho života. Když mu bylo deset dvanáct, neuměl pořádně česky ani německy a mluvil hlavně francouzsky.


Okamura o Janu Husovi:

Jan Hus hlásal jinými slovy absolutní přímou demokracii.

MGR. VÁCLAV ŽŮREK, PH.D.
historik – centrum medievistických studií AV ČR

To je absurdní, Jan Hus nebyl příznivcem žádné demokracie, žil v době, kdy věřil, že král má vládnout, protože je Bohem vyvolený a pomazaný a nikoliv, že si lidé mají volit své vlastní vládce.


Málo platný, předseda SPD účelově fantazíruje, nebo je úplně “mimo mísu”.

Ať je to jak chce, dělá  z české historie pěknou bramboračku a potvrzuje, že si svoji populární přezdívku právem zaslouží.

„Prostě Pitomio“

vysmátý chlapeček
Vysmátý chlapeček

(citace Okamura, Žůrek, Izdný – zdroj: ČT 168 hodin 13.10. 2019)

( Citace Doležalová – zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/historicka-karel-iv-by-o-sobe-nerekl-ze-je-cech.A160414_202407_ln_domov_ele

Share:

Author: happy boy